Header

دانلود آهنگ زندگی از احمد آزاد

1

دانلود آهنگ زندگی از احمد آزاد

زندگی یک نفسه
زود گذر مثل هوسه
دم رو غنیمت بشمار
والا غم و غصه بسه
دم رو غنیمت بشمار
والا غم و غصه بسه
این دو روز عمر که غوغا نداره
روزای نیومده دعوا نداره
دیروز که رفت و گذشت
دل من غصه ی فردا نداره
دیروز که رفت و گذشت
دل من غصه ی فردا نداره
زندگی یک نفسه
زود گذر مثل هوسه
دم رو غنیمت بشمار
والا غم و غصه بسه
دم رو غنیمت بشمار
والا غم و غصه بسه
ساقی جان باده پر کن منو بس
مطرب ناز که دنیاست یه هوس
زندگی زودگذره خوش بگذرون
بگو یارم رو بیاد اونه نفس
زندگی زودگذره خوش بگذرون
بگو یارم رو بیاد اونه نفس
روزا مست و شبا مست

دانلود آهنگ زندگی از احمد آزاد

بشو عاشق تا دل هست
روزا مست و شبا مست
بشو عاشق تا دل هست
بگیر یار و بکن میل
مگه زندگی چی هست؟
بگیر یار و بکن میل
مگه زندگی چی هست؟
زندگی یک نفسه
زود گذر مثل هوسه
دم رو غنیمت بشمار
والا غم و غصه بسه
دم رو غنیمت بشمار
والا غم و غصه بسه
دم رو غنیمت بشمار
والا غم و غصه بسه

You may also like ...

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *